تبلیغات
فوتسال سالکو - اسامی داوران هفته دوازدهم(شروع نیم فصل دوم)
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

شنبه  1391/4/10    -   ساعت 17:00

میلاد تنکابن - شهرداری نکاء                       سالن امام رضا(ع)

یحیی حسین تالاری-محمد حیرتی-حمید دهقانپور-هادی ترابی

مقاومت البرز - اپتک کرج                             سالن انقلاب

وحید عرض پیما-ابراهیم محرابی افشار-مصطفی زمینی-محمدرضا رحمانی

1391/4/11       یکشنبه -ساعت 17:00

بارابن قزوین - بیمه حدیث قزوین                سالن شهید بابایی

پژمان رضایی-محسن عالمی-مجید اکبری-مصطفی مرادنی

سالکو شاهرود - شوپی ملارد                  سالن شهید اکبری

جم تاج مهجور - مهدی آدینه پور-صفر علی خاندوزی-حمید صداقت

سایپا اردبیل - علیصدر همدان                   سالن حسین رضا زاده

حمیدرضا رستمی-حسنعلی رحیمی-مهدی آقا میرزائی-آقا نهائی

شهدای جلین گلستان - افزون پلاست کاشان      سالن امام خمینی

اصغر علی بیگی-عبدالحسین شاهی-یوسف صادقی-مهدی بازیکناری

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1391/04/7 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات