تبلیغات
فوتسال سالکو - اسامی داوران هفته یازدهم
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

پنج شنبه -25/3/91 - ساعت 16:00

باروبن قزوین - شهرداری نکاء-سالن شهید بابایی

( ابراهیم مسیبی - علی حیدری - احمد جیلو - حسن قاسمی )

مقاومت البرز - شوپی ملارد-سالن انقلاب

( تورج نبی زاده - ولی صفارها - فرزین صالح - علی کشانی )

سایپا اردبیل - بیمه حدیث قزوین-سالن حسین رضازاده

( سعید عباسی - سجاد فتحی - وحید مسکوتی - مسعود شفیعی )

سالکو شاهرود - افزون پلاست کاشان-سالن شهید اکبری

( حسین شهرآبادی -سعید الوندی - علی قدرتی - علی قهرمانی )

شهدای جلین گرگان - علیصدر همدان-سالن امام خمینی(ره)

( امیر حسین ملکی - امید سهرابی - امیر دریایی - مرتضی شعبانی )

جمعه -26/3/91 - ساعت 16:00

اپتک کرج - میلاد تنکابن-سالن انقلاب

( علیرضا رمضانی - رضا وثوقی - علی کشانی - حسن موسوی )

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1391/03/23 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات