تبلیغات
فوتسال سالکو - اسامی داوران هفته دهم
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

پنج شنبه -18/3/91 - ساعت 16:00

افزون پلاست کاشان - مقاومت البرز-سالن تختی

( امید مصداقی - حمیدرضا قدسی راغب - علی میرعبدالهی - مرتضی اعلائی )

جمعه 19/3/91 - ساعت 16:00

میلاد تنکابن - باروبن قزوین-سالن امام رضا(ع)

( قاسمعلی شهسوار - صفرعلی خاندوزی - حسین گنجی - مهدی قاسمی )

شوپی ملارد - اپتک کرج-سالن پاسارگاد

( عباس نعیمی نیا - حسن کشاورز - علی مرادیان - ولی صفارها )

شهرداری نکاء - سایپا اردبیل-سالن سردارطوسی

( حمید کاشانی - مهدی کرد - محسن عالمی - مصطفی کرد )

بیمه حدیث قزوین - شهدای جلین گرگان-سالن شهید بابایی

( کمال بایزیدی - رامین باراندوزی - بهنام اختیاری - اصغر زاهدپور )

علیصدر همدان - سالکو شاهرود-سالن ابن سینا

( محمد بیاتی - علی حفیظی - احمد رضایی - مجتبی خوانساری )

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1391/03/16 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات