تبلیغات
فوتسال سالکو - اسامی داوران هفته هشتم لیگ گروه شمال
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

چهارشنبه -3/3/91 - ساعت 16:00

بیمه حدیث قزوین - مقاومت البرز-سالن شهید بابایی

( محمود نصیرلو - وحید سلیمانی - مصطفی زینی - محمدرضا رحمانی )

علیصدر همدان - اپتک کرج -سالن ابن سینا

( محسن محمودی - ولی صفارها - علی حاتمی - مهدی آقامیرزایی )

پنج شنبه - 4/3/91 - ساعت 16:00

میلاد تنکابن - سایپا اردبیل-سالن امام رضا(ع)

( محمد علی ترحمی - عبدالحسین شاهی - مصطفی کرد - محمد رسول بازرگان)

افزون پلاست کاشان - شوپی ملارد -سالن تختی

( سید محسن زواره ای - علی کشانی - علیرضا سمیعی - علی مرادیان )

باروبن قزوین - شهدای جلین گرگان -سالن شهید بابایی

( محمد حیرتی - میر هادی اسماعیلی - هادی ترابی - اکبر عبدالحسین زاده )

شهرداری نکاء - سالکو شاهرود-سالن سردار طوسی

( حسین شهریاری - علی قدرتی - مرتضی قدیری - علی قهرمانی )

 




نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1391/03/2 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات