تبلیغات
فوتسال سالکو - نتایج هفته ششم
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

باروبن قزوین 1 مقاومت البرز 1

میلاد تنکابن 5 شهدای جلین گرگان 3   

علیصدر همدان 5 افزون پلاست کاشان 6

سایپا اردبیل 4 سالکو شاهرود 3

بیمه حدیث قزوین 1 شوپی ملارد 0               

شهرداری نکا 1  اپتک کرج 2
نوشته شده در تاریخ شنبه 1391/02/23 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات