تبلیغات
فوتسال سالکو - برنامه مسابقات دور رفت تیم سالکو
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

تاریخ بازی

 مسابقه دو تیم

 ساعت شروع

 از هفته

 میزبان

 18/1/91

 شوپی ملارد_سالکو

 16

 اول

 ملارد

 25/1/91

 سالکو_اپتک کرج

 16

 دوم

 شاهرود

 1/2/91

 مقاومت البرز_سالکو

 16

 سوم

 کرج

 8/2/91

 میلاد تنکابن_سالکو

 16

 چهارم

 تنکابن

 14/2/91

 سالکو_شهدای جلین گرگان

 16

 پنجم

 شاهرود

 22/2/91

 سایپا اردبیل_سالکو

 16

 ششم

 اردبیل

 28/2/91

 سالکو_باربن قزوین

 16

 هفتم

 شاهرود

 4/3/91

 شهرداری نکاء_سالکو

 16

 هشتم

 نکاء

 11/3/91

 سالکو_بیمه حدیث قزوین

 16

 نهم

 شاهرود

 19/3/91

 هیات فوتبال همدان_سالکو

 16

 دهم

 همدان

 25/3/91

 سالکو_افزون پلاست کاشان

 16

 یازدهم

 شاهرود
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1390/12/18 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات