تبلیغات
فوتسال سالکو - اسامی داوران هفته پانزدهم
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

پنجشنبه -29/4/91 - ساعت 17:00

 

شوپی ملارد - باروبن قزوین-سالن پاسارگاد

( سعید عباسی - سید سجاد فتحی - مسعود شفیعی - مهدی قاسمی )

افزون پلاست کاشان - شهرداری نکاء-سالن تختی

( علیرضا رمضانی - وحید سلیمانی - علی مرادیان - محمدرضا رحمانی )

مقاومت البرز - شهدای جلین گلستان-سالن انقلاب

( یحیی تالاری - مهدی مرشدی - هادی ترابی - اکبر عبدالحسین زاده )

جمعه -30/4/91 - ساعت 17:00

 سالکو شاهرود - میلاد تنکابن-سالن شهید اکبری

( سید مهدی حسینی - حسین توانا - امیر فریمانی - محمد قدرتی )

علیصدر همدان - بیمه حدیث قزوین -سالن ابن سینا

( رضا فلاح زاده - رضا ترابی - حمیدرضا قدسی راغب - فرزین صالح )

اپتک کرج - سایپا اردبیل-سالن انقلاب

( ابراهیم مسیبی - احمی جیلو - مهدی آقامیرزایی - عزیزعلی خدایی
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1391/04/27 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات