تبلیغات
فوتسال سالکو - برنامه دور برگشت تیم سالکو
فوتسال سالکو
وب سایت رسمی تیم فوتسال سالکو شاهرود

 تاریخ

 مسابقه بین دو تیم

 هفته

 سالن

 شهر

یکشنبه 11/4/91

 سالکو_شوپی ملارد

 دوازدهم

 شهید اکبری

 شاهرود

 جمعه 16/4/91

 اپتک کرج_سالکو

 سیزدهم

 انقلاب

 کرج

 جمعه 23/4/91

 سالکو_مقاومت کرج

 چهاردهم

 شهید اکبری

 شاهرود

 جمعه 30/4/91

 سالکو_میلاد تنکابن

 پانزدهم

 شهید اکبری 

 شاهرود

 جمعه 6/5/91

 شهدای جلین_سالکو

 شانزدهم

 امام خمینی

 گرگان

 جمعه 13/5/91

 سالکو_سایپا اردبیل

 هفدهم

 شهید اکبری

 شاهرود

 جمعه 27/5/91

 باربن قزوین_سالکو

 هجدهم

 شهید بابایی

 قزوین

 جمعه 3/6/91

 سالکو_شهرداری نکاء

 نوزدهم

 شهید اکبری

 شاهرود

 جمعه 10/6/91

 بیمه حدیث قزوین_سالکو

 بیستم

 شهید بابایی

 قزوین

 پنج شنبه16/6/91

 سالکو_علیصدر همدان

 بیست و یکم

 شهید اکبری

 شاهرود

 پنج شنبه23/6/91

 افزون پلاست کاشان_سالکو

 بیست و دوم

 تختی

 کاشان
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1391/04/8 توسط روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات